Rudzātu vidusskolas pirmsskolas izglītības iestāde


Darba laiks: darba dienās no 7:00 līdz 19:00


Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtībuPirmsskolā ir 3 grupas:

 • "Mazīši" - bērniem no 1,5 gada vecuma līdz 4 gadu vecumam. Audzinātāja Valentīna Anspoka, auklīte - Lidija Anspoka.

 • Pirmsskolas grupas "MAZĪŠI" dienas režīms

  Pirmsskolas grupas "MAZĪŠI" nodarbību saraksts


 • "Zīļuki" - bērniem no 4 gadu vecuma līdz 5 gadu vecumam. Audzinātāja Guna Laduzāne, auklīte - Jolanta Zubova.

 • Pirmsskolas grupas "ZĪĻUKI" dienas režīms

  Pirmsskolas grupas "ZĪĻUKI" nodarbību saraksts


 • "Sprīdīši" - bērniem no 5 gadu vecuma līdz 6 gadu vecumam. Audzinātāja Iveta Pastare.

 • Pirmsskolas grupas "SPRĪDĪŠI" dienas režīms

  Pirmsskolas grupas "SPRĪDĪŠI" nodarbību saraksts


  Bērniem pieejama četrreizēja ēdināšana.

  Pirmsskolas izglītības grupas "Zīļuks" reglaments


  Uzņemšana

  Uzņemšana pirmsskolas grupā notiek no 1,5 gadu vecuma. Nepieciešama medicīniskā karte, iesniegums, apliecības kopija.
  Iesnieguma veidlapa šeit.

  Kontakti

  E-pasts: rudzatuvsk@livani.lv
  Adrese: Rudzātu vidusskola
  Miera iela 13, Līvānu novads
  Tālruņi: 65326331