Skolas padomes sastāvsVecāki:
1. Liena Brūvere (t. 29448328) - skolas padomes priekšsēdētāja
2. Kristīne Klauža - priekšsēdētāja vietniece
3. Inese Brūvere
4. Mairis Sproģis
5. Ivo Brūvers
6. Vija Skrauča
7. Saiva Ķuzule - Jansone

Skolotāji:
1. Valentīna Anspoka
2. Raisa Kozule
3. Jolanta Ļubka - Tarasova

Izglītojamie:
1. Miķelis Praņevskis
2. Signija Detkova
3. Evita Marija Aizpuriete


Izglītības iestādes padomes reglaments